Misiunea Centrului de zi pentru copiii cu dizabilități „Împreună”, este aceea de a sprijini copiii cu dizabilități, într-un cadru profesionist, dar totodată cald și personal, să se dezvolte și să-și atingă potențialul maxim. 

Scopul

Scopul centrului Împreună: prevenirea abandonului și susținerea dezvoltării copiilor cu dizabilități prin campanii de informare, servicii de consiliere a părinților și servici ide intervenție timpurie pentru copiii între 0-6 ani, cu dizabilități neuro-psiho-motorii.

În spatele fiecărui copil se află multă muncă atât din partea părinților ce luptă pentru copilașii lor cu diverse dizabilități, cât și din partea personalului specializat al centrului care depune eforturi constante și susținute pentru ca acești copii să realizeze progrese pe toate ariile de dezvoltare. Astfel, ne bucurăm de fiecare copil care a reușit să facă un pas singur nesusținut în sala de kinetoterapie, a început să rostească timid “da”, “nu” sau mama în sala de logopedie și să comunice mai eficient cu cei din jur, precum și de fiecare deprindere de viață independentă implementată în sala de terapie ocupațională.

Ce oferim

  • Servicii terapeutice de intervenție timpurie pentru recuperarea copiilor cu dizabilități;
  • Sprijin și consiliere pentru părinții și familiile copiilor cu dizabilități
  • Creșterea gradului de conștientizare a nevoii pentru serviciile de intervenție timpurie în comunitatea din Timișoara și împrejurimi

                    Centrul pune la dispoziția beneficiarilor următoarele servicii:

  • Servicii de îngrijire specifice unui centru de zi
  • Kinetoterapie
  • Logopedie
  • Terapie ocupațională
  • Stimulare senzorială și cognitivă.
  • Jocuri pentru formarea deprinderilor de viață independentă
  • Organizarea unor activități de socializare și recreere.