Unii descoperă comori îngropate adânc sub pământ ori sub apele oceanelor. Noi, la Micile comori le descoperim sub cuvinte grele, înfricoșătoare, dure chiar (parapareză spastică, tulburare de spectru, microcefalie etc). De sub toți acești termeni, cu răbdare și multă muncă, ies timid zâmbete, pași clătinați, cuvinte ce se lasă greu rostite, ies minuni de copii care doresc să fie cunoscuți.

Misiunea Asociației Micile Comori

Prevenirea abandonului și susținerea dezvoltării copiilor cu dizabilități prin campanii de informare, servicii de consiliere a părinților și servicii de intervenție timpurie pentru copii (0-6 ani) cu dizabilități neuro-psiho-motorii.